Horizontaal toezicht

Horizontaal Toezicht, iets voor u?

Wat is Horizontaal Toezicht?

Horizontaal Toezicht houdt in dat de fiscale aangiften worden voorzien van een dusdanige

kwaliteit in de werkprocessen dat ze voor de Belastingdienst aanvaardbaar zijn

en er direct zekerheid is over deze aangiften. Gevolg is dat de Belastingdienst op een

andere wijze toezicht houdt. Uitgangspunten in de keten ondernemer, administratiekantoor

en Belastingdienst zijn vertrouwen, begrip en transparantie.

Wat zijn de voordelen voor u als MKB-ondernemer?

Maatschappelijk verantwoord

U geeft het signaal af dat u maatschappelijk

verantwoord onderneemt, een integer

ondernemer bent en uw cijfers een

correct beeld geven. Dit houdt overigens

niet in dat er, binnen de geldende wet- en

regelgeving, minder ruimte is voor fiscale

advisering en het innemen van fiscale

standpunten.

Kortom: Horizontaal Toezicht biedt

zekerheid, duidelijkheid en continuïteit

voor uw onderneming.

Hoe kunt u meedoen?

Uw NOAB-adviseur kan u nog veel meer

vertellen over Horizontaal Toezicht en is

op de hoogte van de aanmeldprocedure.

Wilt u meer informatie, of zich aanmelden

om deel te nemen aan Horizontaal

Toezicht, dan kunt u dit kenbaar maken

bij uw NOAB-adviseur. Zij zullen de verdere

procedure met u doornemen.

NEDERLANDSE ORDE VAN ADMINISTRATIE- EN BELASTINGDESKUNDIGEN

Zekerheid

Horizontaal Toezicht biedt sneller zekerheid

over de fiscale aangifte. Bij mogelijke

onduidelijkheid of bij fiscale standpunten

–waar verschil van mening over kan zijn–

vindt vooroverleg met de Belastingdienst

plaats.

Continuïteit

De Belastingdienst vertrouwt op de professionaliteit

en de kwaliteit van de fiscale

aangiften van uw NOAB-adviseur. Dit

draagt bij aan de rust in uw onderneming

waardoor u zich volledig kunt richten op

uw eigen zaak.

Ander toezicht

Toezicht door de Belastingdienst wordt

anders ingericht. Toezicht vindt plaats

door middel van steekproeven en loopt

via uw NOAB-adviseur en richt zich met

name op de werkprocessen.

Vooroverleg

Bij fiscale standpunten vindt vooroverleg

plaats met de Belastingdienst, waarbij de

intentie is om er samen uit te komen

Waarom
Van Blijderveen

  • Volledig ontzorgdVolledig ontzorgd
  • Proactief in adviesProactief in advies
  • Specialist voor MKBSpecialist voor MKB
  • Eenvoudig overstappenEenvoudig overstappen