Administratieve diensten

Als we met elkaar (gaan) samenwerken heb je bij ons altijd de keuze. Doe je de administratie zelf of laat je de dagelijkse gegevensverwerking aan ons over? Als je het zelf doet, dan heb je ons alleen nodig voor het opmaken van de jaarrekening en het (fiscale) advies.

 

Laat je ons de administratie doen, dan heb je ook een keuze, namelijk: of wij verwerken je gegevens op ons kantoor of één van ons komt dat op jouw locatie doen. Natuurlijk volgt ook hier het opmaken van de jaarrekening op en geeft dit de input voor het (fiscale) advies.

 

Scan en herken
Voor beide trajecten geldt dat we het proces van scannen, herkennen en inlezen met state of the art software doen. Deze is up to date en op alle soorten programmatuur afgesteld. Vanzelfsprekend is het mogelijk om dit online te doen via een toegangscode. Minox is onze huissoftware. Daar zit een slimme scan- en herkenmodule in verwerkt. Die maakt het mogelijk om facturen in te lezen in je administratie zonder deze zelf in te typen. Die mogelijkheid binnen ons boekhoudprogramma heeft een automatische herkenning van nabij de 100% en onderschept dubbele facturen en spookfacturen. Met deze module automatiseer je jouw boekhouding en daarmee bespaar je veel tijd. Het verwerken van de administratie verloopt steeds meer automatisch. Dat schept ruimte voor advies.

 

Tussentijdse rapportage
Om de vinger aan de pols te houden stellen wij tussentijdse rapportages op. Dit zijn belangrijke managementtools. In eerste instantie om een inschatting te maken van de toekomstige ontwikkelingen van jouw onderneming en ook om schokeffecten voor te zijn. Verdien je een jaar veel? Dan kun je een grotere aanslag op je deurmat verwachten. Dan is het fijn om daar op voorbereid te zijn of om tijdig fiscaal gunstige maatregelen te treffen. Dit is en blijft maatwerk.

 

Loonadministratie
Voor vragen op dit ingewikkelde en snel veranderende gebied kun je bij ons terecht. Voor jouw personeelsleden moeten de salarissen perfect geregeld zijn, want anders staan ze iedere maand aan je bureau in plaats van productief te zijn. Draag dit aan ons over en houd je bezig me wat je leuk vindt: ondernemen!

 

Arbeidsrechtskundig advies
Ook je vragen op het terrein van arbeidsrecht kun je bij ons neerleggen: in welke cao valt mijn personeel? Hoe pak ik het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd aan? Hoe regel ik de secundaire arbeidsvoorwaarden voor mijn mensen? Wat kan ik met lease-autoregelingen? Bovendien geeft dit weer inzichten die we vertalen in passende fiscale adviezen voor jou.

Waarom
Van Blijderveen

  • Volledig ontzorgdVolledig ontzorgd
  • Proactief in adviesProactief in advies
  • Specialist voor MKBSpecialist voor MKB
  • Eenvoudig overstappenEenvoudig overstappen