Fiscale diensten

Leuker kunnen we het niet maken… of toch? Wij zijn ervan overtuigd dat als je onze aanpak volgt dat er een last van je schouders valt. Onze schouders zijn breed genoeg om deze te dragen.

 

Aangifte omzetbelasting
Per maand, per kwartaal of per jaar ben je als ondernemer verplicht om een opgave te doen van je omzetbelasting. Fijne klus, weten we. Maar als je het ons laat doen ben je van weer een zorg verlost. Wij verwerken je ‘bonnetjes’ en verzenden je aangifte via een ingang bij de fiscus, zodat dat gedeelte van je administratie vlekkeloos verloopt.

 

Aangifte loonheffingen
Als uitvloeisel van de loonadministratie doe je iedere maand (of per vier weken) je aangifte voor de loonheffingen. Allemaal ingewikkelde materie, die ook nog eens vaak wijzigingen ondergaat. Geen nood! Laat ons dit gedeelte voor je verzorgen en je kunt je wijden aan waar je goed in bent. Ondernemen!

 

Aangifte vennootschapsbelasting
Na het opmaken van de jaarrekening komt altijd het gevreesde moment: de aangifte vennootschapsbelasting. Spannend blijft het of je veel of weinig moet betalen. De spanning wie de aangifte doet, nemen we voor je weg. Laat dat maar aan ons over. Als klant heb je de keuze uit een uitgebreide of verkorte jaarrekening, afhankelijk van je bedrijfsgrootte. Heb je voor een besloten vennootschap (bv) gekozen als rechtspersoon, dan ben je verplicht om je jaarstukken te deponeren bij de Kamer van koophandel. Ook dat traject verzorgen we voor je van a tot z.

 

Advies
Uit deze fiscale informatie en die uit de kwartaalrapportages halen we de gegevens waarop we ons vervolgadvies baseren. Bijvoorbeeld als je een v.o.f. als ondernemingsvorm hebt gekozen. Misschien is het wel interessant om deze om te gaan zetten in een besloten vennootschap. Dat is en blijft altijd maatwerk.


Aangifte inkomstenbelasting

Die hoort er natuurlijk ook gewoon bij. Wij weten waar je op moet letten bij het inrichten en voeren van je administratie. Dat leidt ertoe dat de uiteindelijke fiscale aangifte voor ons een logisch vervolg is op cijfertjes van het betreffende jaar. Wij maken je aangifte in orde en versturen deze naar de fiscus. Welke aangifte jij moet doen, hangt af van de vraag of je ‘ondernemer voor de inkomstenbelasting’ bent. Een belangrijke vraag. Want alléén als je ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, heb je mogelijk recht op de aftrekposten voor ondernemers. Laat deze beoordeling maar aan ons over. We hakken vaker met dit bijltje. We zorgen ervoor dat je in ieder geval niet te veel belasting betaalt. Dat geldt ook in het geval dat je als particulier jouw aangifte door ons laat verzorgen.


Horizontaal toezicht, iets voor u?

 

Wat is Horizontaal Toezicht?
 

Horizontaal Toezicht houdt in dat de fiscale aangiften worden voorzien van een dusdanige kwaliteit in de werkprocessen dat ze voor de Belastingdienst aanvaardbaar zijn en er direct zekerheid is over deze aangiften. Gevolg is dat de Belastingdienst op een andere wijze toezicht houdt. Uitgangspunten in de keten ondernemer, administratiekantoor en Belastingdienst zijn vertrouwen, begrip en transparantie.
 

Wat zijn de voordelen voor u als MKB-ondernemer?
 

Maatschappelijk verantwoord. U geeft het signaal af dat u maatschappelijk verantwoord onderneemt, een integer ondernemer bent en uw cijfers een correct beeld geven. Dit houdt overigens niet in dat er, binnen de geldende wet- en regelgeving, minder ruimte is voor fiscale advisering en het innemen van fiscale standpunten. Kortom: Horizontaal Toezicht biedt zekerheid, duidelijkheid en continuïteit voor uw onderneming.
 

Hoe kunt u meedoen?

 

Uw NOAB-adviseur kan u nog veel meer vertellen over Horizontaal Toezicht en is op de hoogte van de aanmeldprocedure. Wilt u meer informatie, of zich aanmelden om deel te nemen aan Horizontaal Toezicht, dan kunt u dit kenbaar maken bij uw NOAB-adviseur. Zij zullen de verdere procedure met u doornemen.

 

Zekerheid
 

Horizontaal Toezicht biedt sneller zekerheid over de fiscale aangifte. Bij mogelijke onduidelijkheid of bij fiscale standpunten –waar verschil van mening over kan zijn– vindt vooroverleg met de Belastingdienst plaats.

Continuïteit
 

De Belastingdienst vertrouwt op de professionaliteit en de kwaliteit van de fiscale aangiften van uw NOAB-adviseur. Dit draagt bij aan de rust in uw onderneming waardoor u zich volledig kunt richten op uw eigen zaak.

Ander toezicht
 

Toezicht door de Belastingdienst wordt anders ingericht. Toezicht vindt plaats door middel van steekproeven en loopt via uw NOAB-adviseur en richt zich met name op de werkprocessen.


Vooroverleg

Bij fiscale standpunten vindt vooroverleg plaats met de Belastingdienst, waarbij de intentie is om er samen uit te komen

Waarom
Van Blijderveen

  • Volledig ontzorgdVolledig ontzorgd
  • Proactief in adviesProactief in advies
  • Specialist voor MKBSpecialist voor MKB
  • Eenvoudig overstappenEenvoudig overstappen