Disclaimer

Door deze website te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer!
 

Uitsluitingaansprakelijkheid
 

Van Blijderveen b.v. heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunt u echter geen rechten ontlenen. Evenmin aanvaardt Van Blijderveen b.v. aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid om (delen van) deze website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. Van Blijderveen b.v. behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en of veranderingen op de inhoud van de website aan te brengen. Dit geldt voor de foto’s, afbeeldingen, logo’s, informatie en de voorwaarden. Alle getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie van onze dienstverlening.
 

Hyperlinks
 

Bepaalde hyperlinks op deze website brengen u naar sites van derden. Van Blijderveen b.v. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. Van Blijderveen b.v. aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website gelinkte internetsite.
 

Intellectueel eigendomsrecht
 

De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Van Blijderveen b.v.. Het is niet toegestaan om van deze website afkomstige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.
 

E-mailgebruik
 

Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel Van Blijderveen b.v. de binnengekomen e-mails vertrouwelijk behandelt, het niet geheel uitgesloten is dat derden de e-mails kunnen raadplegen. Een ieder die e-mailverkeer onderhoudt met Van Blijderveen b.v. kan Van Blijderveen b.v. hiervoor niet aansprakelijk stellen. Wij gebruiken de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) die u opgeeft tijdens e-mailverkeer slechts voor de beantwoording van inkomende e-mails.

Waarom
Van Blijderveen

  • Volledig ontzorgdVolledig ontzorgd
  • Proactief in adviesProactief in advies
  • Specialist voor MKBSpecialist voor MKB
  • Eenvoudig overstappenEenvoudig overstappen